Wir rufen Sie zurück!

  Język niemiecki dla lekarzy

  Informationen auf Deutsch     Informationen auf Englisch                         

  Język niemiecki dla lekarzy

  Język niemiecki dla lekarzy

  Nasze szkolenie komunikacyjne jest skierowane do lekarzy i personelu klinicznego. Kurs jest przeznaczony dla Państwa, jeżeli od dłuższego czasu pracują już Państwo w Niemczech lub wkrótce chcieliby Państwo rozpocząć kształcenie w kierunku lekarza specjalisty w niemieckim szpitalu. Dzięki naszemu kursowi języka niemieckiego wzmocnią Państwo swoje umiejętności w zakresie komunikacji oraz kompetencje międzykulturowe w medycznym obszarze pracy.

  Treść

  W ramach kursów grupowych lub jednoosobowych szkoleń będziemy przekazywać Państwu cenne informacje w zakresie niemieckiego systemu zdrowia w porównaniu z areną międzynarodową, jak również wiedzę na temat niemieckich struktur szpitalnych. Zapoznają się Państwo z procedurami kandydowania na stanowiska pracy szkoląc się w zakresie sporządzania listów motywacyjnych oraz optymalnego przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych. Posiądą Państwo fachową wiedzę w zakresie medycyny i farmaceutyki, stosowanych potocznie niemieckich nazw symptomów choroby i organów, różnych form dokumentacji klinicznych i poprawnego pisania kart informacyjnych. Będziemy trenować z Państwem prowadzenie rozmów z pacjentami np. odnośnie anamnezy oraz w sytuacjach badań. Dalsze tematy obejmują niemiecki system opieki zdrowotnej, organizację struktur szpitalnych, rozmowy z pacjentem, diagnostykę z użyciem aparatów, prezentacje przypadków, przygotowanie i prezentację specjalistycznych wykładów, sporządzanie listów motywacyjnych.

  Uzyskają Państwo szybko i pewnie kompetencje językowe w następującym zakresie:

  • Specjalistyczny język medyczny i farmaceutyczny
  • Anamneza
  • Badania ciała
  • Diagnostyka 
  • Prowadzenie rozmowy lekarskiej
  • Rozmowa z pacjentem i prezentacja przypadków
  • Organizowanie wykładów
  • Procedury dokumentacji i sporządzanie kart informacyjnych 

  Grupa docelowa

  Lekarze i studenci medycyny

  Warunki podstawowe

  Podstawowym warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B 1.

  Klasyfikacja

  TestMedDaF - Der online Einstufungstest für Ärzte und MedizinerW przedpolu kursów przeprowadzimy z uczestnikami wewnętrzny test klasyfikacyjny TestMedDaF®TestMedDaF® to analityczno-diagnostyczny test klasyfikacyjny w zakresie języka specjalistycznego umożliwiający ewaluację umiejętności uczestników w zakresie czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz pisemnego i ustnego formułowania wyrażeń. 

  Cel nauki

  Certyfikat językowy telc Język niemiecki B2-C1 Medycyna potwierdza następujące umiejętności w zakresie języka specjalistycznego: 

  • Skuteczne prowadzenie rozmów lekarskich z pacjentami
  • Efektywna komunikacja z personelem pielęgniarskim
  • Sporządzanie ustandaryzowanych kart informacyjnych
  • Właściwe zrozumienie medycznego języka specjalistycznego

  Muszą Państwo zaliczyć nasz kurs językowy dla lekarzy uzyskując wynik z egzaminu na poziomie minimum B2, ponieważ taki jest wymóg dla pozwolenia na wykonywanie zawodu wzgl. aprobaty ze strony niemieckiego krajowego urzędu ds. kontroli.

  Terminy szkoleń

  Oferujemy kurs w stałych terminach w naszym centrum szkoleniowym lub na terenie Republiki Federalnej Niemiec w Państwa szpitalu / placówce pielęgniarskiej. 

  Czas trwania

  3 miesiące (480 jednostek szkoleniowych po 45 minut)

  Godziny szkoleń

  Kursy otwarte w naszych centrach szkoleniowych odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 - 16:15 oraz w piątek w godzinach od 08:00 - 11:15.

  Zgłoszenie uczestnictwa w otwartych kursach 

  Zgłoszenie uczestnictwa w egzaminie Język niemiecki B2-C1 Medycyna

  Informacje 

   

   

   

  Anmeldung zu Prüfungen und Tests

  "Lessons with my trainer were tailor-made! He was enthusiastic to on new ideas to make German learning more fun, and more adapted to my way of learning; with music, poems, children books, podcasts etc. I was also delighted to find someone that could also satisfy my curiosity, for ex about the origin of the words, the link with other languages, the south German variations. I did not validate my level with any exam, but being able to have a conversation at lunch time with my 'buddy language partner' or with my german boss & colleagues is the best reward. The lessons were fun & effective, which made me like German. My trainer is particularly kind and genuine, which made me enjoy very much our conversations, despite being always after a long stressful working day. This is one major difference to other teachers I had in the past."

  J. Kvistad , Freiburg im Breisgau
  Expatriate aus Oslo (Norwegen)