Wir rufen Sie zurück!

  Język niemiecki w zawodach pielęgniarskich

  Informationen auf Deutsch     Informationen auf Englisch                         

  Język niemiecki w zawodach pielęgniarskich

  Język niemiecki w zawodach pielęgniarskich

  Dysponuj kompetencjami językowymi na równi z kompetencjami pielęgniarskimi!

  W zawodach pielęgniarskich komunikacja stanowi szczególnie ważne narzędzie pracy. Z pacjentami, ich bliskimi, kolegami z pracy, terapeutami i lekarzami prowadzone są najróżniejsze rozmowy na rozmaite tematy. Często obejmują one ważne informacje dotyczące zdrowia człowieka. Komunikacja służy diagnostyce a często również terapii. Międzynarodowi pielęgniarze w klinikach i szpitalach muszą nie tylko mierzyć się z fachowymi pojęciami, lecz również uwzględniać kulturowe osobliwości języka. Kurs komunikacji „Język niemiecki dla pielęgniarzy“ pomaga zmierzyć się z tym wyzwaniem. Za pomocą sprawdzonych metod międzynarodowi pielęgniarze uczą się orientacji i działania w niemieckim systemie opieki klinicznej i zdrowotnej. Nacisk kładziony jest głównie na komunikację z pacjentami w formie rozmów na temat anamnezy i opieki. Komunikacja z kolegami i przełożonymi w oparciu o wizyty pielęgniarskie, dyskusje na temat problemów w zakresie opieki i rozmowy z lekarzami i osobami bliskimi pacjentów również będą stanowiły podstawę praktycznych ćwiczeń. W razie zainteresowania istnieje możliwość zdobywania wiedzy w zakresie specjalizacji pielęgniarskich w formie wypraw naukowych. 

  Treść

  • Opieka zdrowotna w Niemczech
  • Struktura opieki w niemieckich szpitalach (hierarchia opieki, specjalistyczne wykształcenie)
  • Podstawowe pojęcia medyczne (anatomia, materiały w szpitalu, skróty, oddziały)
  • Anamneza pielęgniarska
  • Opieka pielęgniarska
  • Wizyty pielęgniarskie, przekazywanie pacjentów do różnych oddziałów (oddział operacyjny, oddział intensywnej terapii)
  • Sporządzanie raportów pielęgniarskich
  • Obchodzenie się z pacjentami
  • Komunikacja z lekarzami, przełożonymi, kolegami, osobami bliskimi
  • Sporządzanie pisemnych dokumentacji itp.
  • Metody interaktywnej, zorientowanej na działanie i komunikatywnej pracy

  Grupa docelowa

  Grupę docelową niniejszego szkolenia stanowią międzynarodowi pielęgniarze aktywni lub zmierzający do aktywności w różnych obszarach działalności pielęgniarskiej, zarówno w szpitalach jak i przychodniach. Uczestnicy z dobrą znajomością podstawową języka niemieckiego (poziom B 1.1), którzy chcieliby skupić się na działalności w branży pielęgniarstwa.

  Terminy szkoleń

  Oferujemy kurs w stałych terminach w naszym centrum szkoleniowym lub na terenie Republiki Federalnej Niemiec w Państwa szpitalu / placówce pielęgniarskiej. 

  Metoda

  Metoda bezpośrednia (lekcje w języku docelowym, odgrywanie ról, ćwiczenia pisemne; głównym celem jest aktywne władanie językiem) 

  Materiał do nauki

  W ciągu 300 godzin lekcyjnych zostaną przyswojone najróżniejsze podręczniki kursowe i specjalne materiały na temat „Język niemiecki w pielęgniarstwie“. 

  Poziom wyjściowy

  B 1.1

  Poziom docelowy

  B 2.2

  Dyplom

  TELC Język niemiecki B1-B2 Pielęgniarstwo

  Wielkość grup

  maks. 8 uczestników

  Czas trwania

  6 tygodni (300 godzin lekcyjnych)

  Godziny zajęć

  Od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-12:45 

  5 jednostek szkoleniowych po 45 minut dziennie

  Koszty

  2.850,00 euro wraz z materiałem do nauki plus opłata za wpisowe i opłata egzaminacyjna

  Zgłoszenie

  Tutaj mogą Państwo bezpośrednio zgłaszać chęć uczestnictwa w otwartych kursach dla pielęgniarzy. 

  Jeżeli chcą Państwo jedynie zdać egzamin telc Język niemiecki B1-B2 Pielęgniarstwo, tutaj mogą się Państwo bezpośrednio zgłosić w celu uzgodnienia terminu egzaminu.

  Fachsprachliches Trainingsmaterial

  Fachsprachliches Trainingsmaterial für den Unterricht "Deutsch für Pflegeberufe" können Sie direkt bei uns erwerben. Die Materialien können sowohzl unterrichtsbegleitend als auch autodidaktisch eingesetzt werden. 

  LinguaShop - der OnlineShop von ci

  „Im Training wurde genau das umgesetzt, was ich mir zu Beginn des Trainings auch gewünscht habe. Ich wurde zielgerichtet auf mein Projekt vorbereitet und meine Trainerin war für mich auch per Mail bei Fragen erreichbar. So konnte ich in relativ kurzer Zeit erhebliche Fortschritte erzielen.”

  D. Hoffmann
  Personalentwicklung