Wir rufen Sie zurück!

  Język niemiecki dla lekarzy

  Informationen auf Deutsch     Informationen auf Englisch                         

  Język niemiecki dla lekarzy

  Język niemiecki dla lekarzy

  Nasze szkolenie komunikacyjne jest skierowane do lekarzy i personelu klinicznego. Kurs jest przeznaczony dla Państwa, jeżeli od dłuższego czasu pracują już Państwo w Niemczech lub wkrótce chcieliby Państwo rozpocząć kształcenie w kierunku lekarza specjalisty w niemieckim szpitalu. Dzięki naszemu kursowi języka niemieckiego wzmocnią Państwo swoje umiejętności w zakresie komunikacji oraz kompetencje międzykulturowe w medycznym obszarze pracy.

  Treść

  W ramach kursów grupowych lub jednoosobowych szkoleń będziemy przekazywać Państwu cenne informacje w zakresie niemieckiego systemu zdrowia w porównaniu z areną międzynarodową, jak również wiedzę na temat niemieckich struktur szpitalnych. Zapoznają się Państwo z procedurami kandydowania na stanowiska pracy szkoląc się w zakresie sporządzania listów motywacyjnych oraz optymalnego przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych. Posiądą Państwo fachową wiedzę w zakresie medycyny i farmaceutyki, stosowanych potocznie niemieckich nazw symptomów choroby i organów, różnych form dokumentacji klinicznych i poprawnego pisania kart informacyjnych. Będziemy trenować z Państwem prowadzenie rozmów z pacjentami np. odnośnie anamnezy oraz w sytuacjach badań. Dalsze tematy obejmują niemiecki system opieki zdrowotnej, organizację struktur szpitalnych, rozmowy z pacjentem, diagnostykę z użyciem aparatów, prezentacje przypadków, przygotowanie i prezentację specjalistycznych wykładów, sporządzanie listów motywacyjnych.

  Uzyskają Państwo szybko i pewnie kompetencje językowe w następującym zakresie:

  • Specjalistyczny język medyczny i farmaceutyczny
  • Anamneza
  • Badania ciała
  • Diagnostyka 
  • Prowadzenie rozmowy lekarskiej
  • Rozmowa z pacjentem i prezentacja przypadków
  • Organizowanie wykładów
  • Procedury dokumentacji i sporządzanie kart informacyjnych 

  Grupa docelowa

  Lekarze i studenci medycyny

  Warunki podstawowe

  Podstawowym warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B 1.

  Klasyfikacja

  TestMedDaF - Der online Einstufungstest für Ärzte und MedizinerW przedpolu kursów przeprowadzimy z uczestnikami wewnętrzny test klasyfikacyjny TestMedDaF®TestMedDaF® to analityczno-diagnostyczny test klasyfikacyjny w zakresie języka specjalistycznego umożliwiający ewaluację umiejętności uczestników w zakresie czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz pisemnego i ustnego formułowania wyrażeń. 

  Cel nauki

  Certyfikat językowy telc Język niemiecki B2-C1 Medycyna potwierdza następujące umiejętności w zakresie języka specjalistycznego: 

  • Skuteczne prowadzenie rozmów lekarskich z pacjentami
  • Efektywna komunikacja z personelem pielęgniarskim
  • Sporządzanie ustandaryzowanych kart informacyjnych
  • Właściwe zrozumienie medycznego języka specjalistycznego

  Muszą Państwo zaliczyć nasz kurs językowy dla lekarzy uzyskując wynik z egzaminu na poziomie minimum B2, ponieważ taki jest wymóg dla pozwolenia na wykonywanie zawodu wzgl. aprobaty ze strony niemieckiego krajowego urzędu ds. kontroli.

  Terminy szkoleń

  Oferujemy kurs w stałych terminach w naszym centrum szkoleniowym lub na terenie Republiki Federalnej Niemiec w Państwa szpitalu / placówce pielęgniarskiej. 

  Czas trwania

  3 miesiące (480 jednostek szkoleniowych po 45 minut)

  Godziny szkoleń

  Kursy otwarte w naszych centrach szkoleniowych odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 - 16:15 oraz w piątek w godzinach od 08:00 - 11:15.

  Zgłoszenie uczestnictwa w otwartych kursach 

  Zgłoszenie uczestnictwa w egzaminie Język niemiecki B2-C1 Medycyna

  Informacje 

   

   

   

  Anmeldung zum onDaF

  "Meine Lehrerin war ausgesprochen engagiert und jede Unterrichtsstunde war perfekt vorbereitet.  Es wurde eine Lernumgebung geschaffen, die mir schnelle Erfolge realisieren konnte.

  Elena Bach
  Project Manager
  München